top of page

PADI Divemaster Course

          การเรียนเพื่อฝึกฝนเพื่อเป็นนักดำน้ำผู้เชี่ยวชาญในระดับอาชีพ โดยฝึกการบริหารจัดการทริปดำน้ำ และเป็นผู้ช่วยฝึกสอนในการเรียนดำน้ำ

 

ระยะเวลาในการเรียน : อย่างน้อย 3 อาทิตย์

          ภาคทฤษฎีประมาณ 20 ชั่วโมง และภาคปฏิบัติในสระประมาณ 20 ชั่วโมง และฝึกปฏิบัติจริงกับสถานการณ์ดำน้ำต่างๆกันในทะเลประมาณ 80 – 100 ชั่วโมง ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับศักยภาพของผู้เรียนเอง โดยครูผู้สอนจะเป็นผู้ประเมิน

 

เนื้อหาของหลักสูตร :

 

การทดสอบสมรรภาพของร่างกาย และทักษะการดำน้ำ 

 • การว่ายน้ำระยะทาง 400 เมตร 

 • การว่ายน้ำโดยใช้สนอร์เกิลระยะทาง 800 เมตร 

 • การลอยตัว15 นาที 

 • การลากนักดำน้ำระยะทาง100 เมตร 

 • สอบทักษะการดำน้ำ18 ทักษะ 

 • การสอบทักษะการ Rescue 

 • การสอบการเปลี่ยนอุปกรณ์ใต้น้ำ 

 

การเรียนเรื่องทฤษฎีการดำน้ำทั้งหมด 12 บท 

 • บทเกริ่นนำเข้าสู่หลักสูตรไดฟ์มาสเตอร์ 

 • การจัดกาาร/ควบคุม/กำกับดูแลนักดำน้ำ 

 • การทำงานร่วมกับครูสอนดำน้ำในหลักสูตรดำน้ำต่างๆ 

 • ฟิสิกส์ 

 • สรีระวิทยา 

 • อุปกรณ์ดำน้ำ

 • โปรแกรมที่ทำได้โดยไดฟ์มาสเตอร์

 • ทฤษฎีเรื่องการลดความดัน (Decompression Theory) 

 • การควบคุมความเสี่ยง

 • ธุรกิจการดำน้ำ

 • โอกาสในการประกอบธุรกิจดำน้ำ

 

การฝึกงานและการสอบภาคปฎิบัติในทะเล

 • การทำแผนที่ใต้น้ำ 

 • การจัดทำแผนรับมือกับเหตุฉุกเฉิน

 • การจัดกาาร/ควบคุม/กำกับดูแลนักดำน้ำในกิจกรรมการดำน้ำต่างๆ

 • การทำงานร่วมกับครูสอนดำน้ำในภาคปฏิบัติ

 

เวลาเรียน : ผู้เรียนสามารถกำหนดวันเรียนได้เอง โดยตกลงกับครูผู้สอน

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

 • อายุไม่ต่ำกว่า18 ปี 

 • ผ่านการเรียนดำน้ำระดับ Advanced Open Water ของ PADI หรือเทียบเท่ามาแล้ว 

 • ผ่านการฝึกการปฐมพยาบาลในหลักสูตร Medic First Aid ของ PADI หรือเทียบเท่ามาแล้ว 

 • ผ่านการเรียนดำน้ำระดับ Rescue Diver ของ PADI หรือเทียบเท่ามาแล้ว

 • มีประสบการณ์การดำน้ำมาไม่น้อยกว่า 60 ครั้ง

 • มีใบรับรองจากแพทย์ว่าเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสำหรับการดำน้ำ

 

ค่าใช้จ่าย : 28,000 บาท (ไม่รวม Divemaster Crew Pak - หนังสืออยู่ใน Crew Pak)

          ***ราคานี้รวมค่าออกฝึกภาคทะเล Day Trip (แล้วแต่ร้านจะเรียก) และรวมค่าทริป Live-aboard สำหรับสอบก่อนเรียนจบ***

 

สิ่งที่คุณจะได้รับ :

 • บัตรดำน้ำ PADI Divermaster

 • ฟรี T-Shirt หรือ Mask Strap Scubajam

 • ประกันอุบัติเหตุครอบคลุมโรคที่เกิดจากการดำน้ำ เมื่อไปดำน้ำกับเรา

 

Dive master card

Divemaster Card

bottom of page