top of page

PADI Rescue Diver Course

          หลักสูตรการเรียนรู้การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุจากการดำน้ำ

รายละเอียด : เพื่อฝึกฝนทักษะการช่วยเหลือผู้อื่น และจัดการเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักดำน้ำ รวมถึงกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ทั้งใต้น้ำ และบนผิวน้ำ จะมีการจำลองสถานการณ์ฉุกเฉินให้ผู้เรียนได้ลองจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น และประเมินผลของการจัดการ

 

รวมระยะเวลาในการเรียน : 4-5 วัน รวมภาคทฤษฎี และปฏิบัติในทะเล

          ***ครูผู้สอนจะเป็นคนตัดสินจากศักยภาพของผู้เรียนว่าจะให้จบหลักสูตรหรือไม่***

 

เวลาเรียน : ผู้เรียนสามารถกำหนดวันเรียนได้เอง โดยตกลงกับครูผู้สอน

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

  • จบหลักสูตร PADI Adventure Diver มาแล้ว

  • ได้ผ่านการฝึกฝน EFR มาไม่เกิน 24 เดือน

  • อายุ 12 ปีขึ้นไป

 

ค่าใช้จ่าย : 9,000 บาท (หนังสือ E-Book) / 10,000 (หนังสือ Hard copy)

                  ***ราคานี้ไม่รวมค่าออกฝึกภาคทะเล***

 

สิ่งที่คุณจะได้รับ :

  • บัตร PADI Rescue Diver

  • ฟรี T-Shirt หรือ Mask Strap Scubajam

  • ประกันอุบัติเหตุครอบคลุมโรคที่เกิดจากการดำน้ำ เมื่อไปดำน้ำกับเรา

Rescue Diver Card

Rescue Diver Card

bottom of page